Sztokholm


Strona główna -> Szwecja -> Sztokholm
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   

Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Sztokholm - największe miasto i stolica Szwecji. Siedziba rządu, parlamentu oraz rodziny królewskiej. Położone w środkowej części kraju na 14 wyspach, które połączone są ze sobą 53 mostami oraz lądzie stałym nad zatoką Saltsjön (Morze Bałtyckie) i jeziorem Melar (szw. Mälaren) wraz z łączącą je cieśniną Norrström. Cały obszar stołeczny Sztokholmu obejmuje m.in. archipelag sztokholmski, czyli 24 000 wysp, wysepek i skał przybrzeżnych. Te uwarunkowania sprawiły, że miasto bywa nazywane Wenecją Północy. Ze 188 km² powierzchni miasta jedną trzecią stanowi teren zabudowany, pozostałe woda, lasy i parki. Od 1996 r. miasto jest podzielone na 18 dystryktów z własnymi władzami samorządowymi. Z powodu położenia na północy Europy, klimat Sztokholmu jest mocno zróżnicowany, w zależności od pory roku. Lata są ciepłe (nawet do 36oC), a zimy mroźne (do -32oC).


Stare Miasto w Sztokholmie to jedno z najpiękniejszych miejsc.

Przemysł

Sztokholm jest głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalno-naukowym, turystycznym i przemysłowym Szwecji. Rozwinął się tu przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu, elektrotechniczny, elektroniczny, precyzyjny, poligraficzny, spożywczy i filmowy. Jest również najważniejszym w kraju centrum handlowo-finansowym oraz drugim po Göteborgu morskim portem handlowym. Pełni funkcję głównego ośrodka handlu detalicznego i hurtowego Szwecji; mieszczą się tu siedziby zarządów wielu banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Sztokholm posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej: metro istnieje od 1953 r. (ma trzy linie o łącznej długości 108 km); szybka kolejka podmiejska, autobusy, trzy koleje regionalne; liczne połączenia promowe między wyspami. Większość mieszkańców stolicy znalazła zatrudnienie w administracji państwowej oraz instytucjach oświatowych, kulturalnych i naukowych. W Sztokholmie ma swoją siedzibę wiele szkół wyższych, m.in. uniwersytet założony w 1877 r.; politechnika założona w 1827 r., Wyższa Szkoła Ekonomiczna z początku XX w.; Królewska Wyższa Szkoła Muzyczna (1771 r.); Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu (z 1813 r.); szkoły medyczne oraz instytuty naukowo-badawcze np. Instytut Karoliński. Duże znaczenie dla nauki ma także powołana w 1900 r. Fundacja Nobla, instytucja utworzona do administrowania majątkiem Alfreda Nobla, w celu wypełnienia jego testamentu. Stanowi bazę materialną dla instytucji powołanych do przyznawania Nagród Nobla. Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Do najważniejszych instytucji kulturalnych należą: Teatr Królewski, Sztokholmska Orkiestra Filharmoniczna oraz Królewski Teatr Dramatyczny. Znajduje się tu około 70 muzeów, z których najczęściej odwiedzanymi są muzeum okrętu Vasa i Skansen na Djurgården; kilkanaście krytych basenów z pełnym zapleczem rekreacyjnym; liczne parki i tereny rekreacyjne.

Historia

Początki miasta jak większości europejskich metropolii sięgają XIII wieku, a zaczęło sie od tradycyjnej niewielkiej rybackiej osady. Dziś pozostałością po niej jest sztokholmskie Stare Miasto, czyli Gamla Stan. Szczególne znaczenie rybacko-łowieckie nadawało osadzie położenie pomiędzy Baltykiem a wielkim Jeziorem Mälaren. Z czasem doskonała trasa żeglugowa została wykorzystana równiez przez kupców. Dokładne początki samego miasta nie są dokładnie znane, choć jako tradycje uznaje się załozenie twierdzy Tre Kronor, która wprawdzie już dziś istnieje jedynie w legendach, ale na jej miejscu wznosi się Pałac Królewski. Sztokholm jako kolejny członek Hanzy szybko się rozwijał, zwłaszcza w sferze handlu i nie przeszkadzało mu to, że był stosunkowo małym miastem. W XIV wieku zapanowali tu Duńczycy i dopiero XVII wiek i wielki pożar spowodowały, że Sztokholm zaczął się przebudowywać i unowocześniać. Wzrosła znacznie liczba ludności a masto zapanowało na Bałtyku. Wielka świetność przeminęła po III wojnie północnej a zastój trwał do rewolucji przemysłowej.

Zabytki

Początki miasta jak większości europejskich metropolii sięgają XIII wieku, a zaczęło sie od tradycyjnej niewielkiej rybackiej osady, leżącej w kluczowym punkcie cieśniny Norrstrom, na której od XI w. istniały umocnienia obronne strzegące m.in. szlaku do Sigtuny.  Dziś pozostałością po niej jest sztokholmskie Stare Miasto, czyli Gambla Stan. Szczególne znaczenie rybacko-łowieckie nadawało osadzie położenie pomiędzy Bałtykiem a wielkim Jeziorem Mälaren. Z czasem doskonała trasa żeglugowa została wykorzystana również przez kupców. Dokładne początki samego miasta nie są dokładnie znane, choć jako tradycje uznaje się założenie twierdzy Tre Kronor, która wprawdzie już dziś istnieje jedynie w legendach, ale na jej miejscu wznosi się Pałac Królewski.  Tre Konor powstał w końcu XII w., a w połowie XIII w. został rozbudowany przez Birgera Jarla, z którego działalnością wiążą się początki miasta. Sztokholm, jako kolejny członek Hanzy szybko się rozwijał, zwłaszcza w sferze handlu i nie przeszkadzało mu to, że był stosunkowo małym miastem. W XIII w. stał się jedną z rezydencji królewskich oraz głównym portem wywozowym (futra, rudy żelaza i miedzi, ryby, masło) i wwozowym Szwecji (tkaniny, sól). Ważnym partnerem handlowym miasta oprócz Lubeki (miasto w północnych Niemczech, główny ośrodek Ligii Hanzeatyckiej, do której należał Sztokholm) był Gdańsk. W ogóle dużą rolę w Sztokholmie odgrywali mieszczanie niemieccy, którzy od około 1350 r. do 1471 r. obsadzali połowę miejsc w radzie miasta. Od końca XIV w. miasto jest uważane za stolicę Szwecji; w tym czasie było wielokrotnie oblegane (szczególnie w okresie walk duńsko-szwedzkich). We wrześniu 1520 r. Sztokholm poddał się Chrystianowi II (królowi Danii i Norwegii), a w czerwcu 1523 r. Gustawowi I Wazie. W historii miasta na stałe zapisała się, tzw. sztokholmska krwawa łaźnia 8 i 9 listopada 1520 r., czyli publiczna egzekucja około 80-90 osób wykonana na rynku w Sztokholmie po opanowaniu Szwecji przez króla Chrystiana II. Reakcją na mord stał się wybuch powstania (w styczniu 1521 r.), które wyniosło na tron Gustawa I Wazę. Odtąd miasto na stałe trafiło w ręce Szwedów. Od średniowiecza osadnictwo rozszerzało się poza granice Sztokholmu na obszary zwane malmar: na południe (Södermalm), na północ (Normalm, Östermalm, które w I połowie XVII w. zostały włączone do miasta.  

XVII wiek

W XVII w. nastąpił szybki rozwój Sztokholmu, jako stolicy i głównego portu państwa. Wielki pożar spowodowały, że zaczął się przebudowywać i unowocześniać. Wzrosła znacznie liczba ludności (do ponad 40 tys.), a miasto zapanowało na Bałtyku. W 1634 r. stało się oficjalną siedzibą urzędów centralnych, a w latach 1636-1765 miało monopol na handel z północną Szwecją i Finlandią. W XVIII w. straciło pozycję głównego portu w kraju na rzecz Göteborga. Wielka świetność Sztokholmu przeminęła po III wojnie północnej, która toczyła się w latach 1700-1721 pomiędzy Danią, Rosją, Prusami, Saksonią i Hanowerem z jednej strony, a Szwecją z drugiej.  Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Nystad, w wyniku, którego wzrosło znaczenie Rosji, a Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa. Odtąd aż do rewolucji przemysłowej trwał zastój gospodarczy miasta. W połowie XIX w. wraz z rozwojem przemysłu wzrastała liczba ludności miejskiej; stolica Szwecji liczyła wówczas blisko 100 tysięcy mieszkańców, a w 1960 r. osiągnęła 808 tys. mieszkańców, potem wystąpił proces deglomeracji ludności. Po II wojnie światowej, w 1952 uruchomiono w mieście pierwszą linię metra.

Miasto imprez kulturalnych

Sztokholm to miasto, które mnie zasypia. Od poniedziału do niedzieli 24 godziny na dobę stale się tu coś dzieje. Na co dzień odbywa się tu wiele koncertów, a muzyki można posłuchać w licznych klubach. Dla amatorów jedzenia i piwa znajdzie się wiele pubów i restauracji. Cyklicznie odbywa sie też wiele imprez kulturalnych, z których najważniejsze to Międzynarodowe Targi w Sztokholmie, Festiwal Tanga, Noc Walpurgii i Sztokholmski Festiwal Filmowy. Najciekawsza dla nas jest Noc Walpurgii, która odbywa się od stu lat na terenie stkansenu, a polega ona na śpiewach i tańcach oraz róznorodnych grach. Odprawiana jest na cześć zmarłych i duchów. Festiwal Tanga natomiast ma renomę najlepszego tego typu festiwalu na świecie. Z kolei w Targach bierze udział około 10 tys wystawców prezentując towary na około 60 ekspozycjach. Sztokholm to także miejsce działania Akademii Szwedzkiej - niezależnej organizacji skupiającej literatów, filologów i historyków. Dla tych, którzy mają dość gwaru i imprez zawsze pozostają jeszcze ogromne tereny zielone i zachęta w postaci swobodnego zachowania Szwedów, którzy rozkładają się na trawie i delektują chwila spokoju na łonie natury.

Informacje ogólne

Powierzchnia 188 km²
Ludność 825 tys
Gęstość 3218 os./km²
Aglomeracja 1,25 mlnSztokholm - zabytki:


Sztokholm - Pałac królewski w Sztokholmie Sztokholm - Pałac królewski w Sztokholmie
Pałac królewski w Sztokholmie - najbardziej charakterystyczny z monumentalnych budynków Sztokholmu, niski, żółto-brązowy gmach, którego dwa frontowe ...
Sztokholm - Muzeum okrętu VASA Sztokholm - Muzeum okrętu VASA
Muzeum okrętu VASA - głównym eksponatem jest okręt, zbudowany z rozkazu Gustawa II Adolfa. Statek zatonął w porcie sztokholmskim, tuż po wodowaniu w 1628 r. Po ponad 300 latach, w 1961 wydobyto go ...
Sztokholm - Riksdaghuset Sztokholm - Riksdaghuset
Riksdaghuset – jest siedzibą parlamentu szwedzkiego i Szwedzkiego Banku Narodowego. Budynek ten został oddany do użytku w roku 1905. Wyposażenie głównej sali to ławy ze szwedzkiej brzozy ...
Sztokholm - Wieże Królewskie Sztokholm - Wieże Królewskie
Wieże Królewskie – są to dwie bliźniacze wieże które znajdują się w stolicy Szwecji Sztokholmie. W roku 1915 zbudowano wiadukt nad ulicą obecnie noszącą nazwę Kungsgatan, ...
Sztokholm - Opera Królewska Sztokholm - Opera Królewska
Opera Królewska – opera znajduje się w Sztokholmie. Budynek utrzymany jest w stylu neorenesansowym i kolorystycznie harmonizuje z Pałacem Królewskim i gmachem parlamentu. Klatka ...
Sztokholm - Stadshuset Sztokholm - Stadshuset
Stadshuset – ratusz mieszczący się w Sztokholmie, zbudowany w roku 1923. Ratusz ten uznawany jest za jeden z symboli stolicy Szwecji. Wnętrza ratusza ozdobione są przez wielu szwedzkich ...
Sztokholm - Wielki Kościół Sztokholm - Wielki Kościół
Wielki Kościół (Storkyrkan) - budowę kościoła rozpoczęto na przełomie XIII i XIV wieku, w 1306 roku była konsekrowana. Świątynia wybudowana ...
Sztokholm - Dom Szlachty Sztokholm - Dom Szlachty
Dom Szlachty (Riddarhuset)  - w czasach Parlamentu Czterech Stanów, w budynku tym obradowali przedstawiciele stanu szlacheckiego. Tak zwany Wielki Ratusz wybudowany został w ...
Sztokholm - Riddarholmskyrkan Sztokholm - Riddarholmskyrkan
Riddarholmskyrkan - kościół ten pierwotnie należał do zakonu franciszkanów. Od końca XIII wieku pełni rolę nekropolii królewskiej. ...
Sztokholm - Narodowe Muzeum Sztuki w Sztokholmie Sztokholm - Narodowe Muzeum Sztuki w Sztokholmie
Narodowe Muzeum Sztuki - ekspozycja tego muzeum mieści się na trzech piętrach budynku i obejmuje kolekcję dział sztuki i rzemiosła artystycznego od czasów ...
Sztokholm - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie Sztokholm - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej - muzeum to słynie z tego, że gromadzi prace wielu wiodących artystów XX wieku. Do najciekawszych eksponatów tego muzeum zalicza się: ...
Sztokholm - Muzeum Dalekiego Wschodu Sztokholm - Muzeum Dalekiego Wschodu
Muzeum Dalekiego Wschodu - początki tej placówki sięgają 1926 roku, kiedy to szwedzki archeolog Johan Gunnar Andersson przywiózł starożytne przedmioty ...
Sztokholm - Ogrody królewskie Sztokholm - Ogrody królewskie
Ogrody królewskie (Kungstradgarden) - to najmodniejszy, położony w centrum miasta park miejski, obejmujący tereny od północnego nabrzeża do Hamngatan. Pomimo ...
Sztokholm - Królewska zbrojownia Sztokholm - Królewska zbrojownia
Królewska zbrojownia (Livrustkammaren) - to najstarsze muzeum w Szwecji, otworzono je w 1693 roku, znajduje się na terenie Pałacu Królewskiego. Wśród ...


Powiązane artykuły:

Sztokholm zdjęcia Sztokholm zdjęcia

Szwecja - miasta

Goteborg Karlskrona Malmo Sztokholm Uppsala Vasteras


Szwecja - co warto wiedziećSzwecja - Kuchnia Szwedzka Kuchnia Szwedzka
Szwedzka kuchnia jest stosunkowo młoda i wykształciła się jako jedna z ...
Szwecja - Tradycje w Szwecji Tradycje w Szwecji
Szwecja to kraj, w którym pewne tradycje istnieją od dawien dawna. Inne zaś ...
Szwecja - Szwecja święta Szwecja święta
W Szwecji obchodzone są tradycyjne święta chrześcijańskie, takie jak: ...
Szwecja - Szwecja ciekawostki Szwecja ciekawostki
By móc lepiej poznad Szwecję należy wspomnieć o ciekawostkach, ...
Szwecja - Przepisy drogowe w Szwecji Przepisy drogowe w Szwecji
Szwecja tak jak i inne kraje, odnośnie przepisów drogowych rządzi się ...
Szwecja - Parkowanie i parkingi w Szwecji Parkowanie i parkingi w Szwecji
Podobnie jak przepisami ruchu drogowego Szwecja rządzi się też własnymi zasadami odnośnie ...
Szwecja - Szwecja mapa Szwecja mapa
Szwecja - Parki narodowe w Szwecji Parki narodowe w Szwecji
W największym kraju Europy Północnej 78 % jego powierzchni stanowią lasy. ...
Szwecja - Jak docjechać Jak docjechać
Promy to z pewnością najprzyjemniejszy środek dojazdu do Szwecji. Już ...
Szwecja - Szwecja leczenie Szwecja leczenie
Bezpośrednio za działalność opieki ambulatoryjnej odpowiadają ...
Szwecja - Przewóz zwierząt Przewóz zwierząt
Zwierzęta muszą zostać oznaczone mikrochipem (spełniającym wymagania ...
Szwecja - Przepisy celne w Szwecji Przepisy celne w Szwecji
Przepisy celne w Szwecji są dosyć restrykcyjne i obejmują konkretną ...
Szwecja - Szwecja praktyczne informacje Szwecja praktyczne informacje
Chcąc legalnie wjechać do Szwecji musimy posiadać paszport lub inny dokument ...
Szwecja - Przydatne adresy i telefony Przydatne adresy i telefony
Adresy polskich placówek dyplomatycznych Ambasada RP Karlavägen 35, SE-114 31 ...
Szwecja - Najciekawsze regiony Najciekawsze regiony
Będąc w Szwecji lub po prostu tylko przez nią przez przejeżdżając nie sposób ominąć kilku ...
Szwecja - Taksówki w Szwecji Taksówki w Szwecji
Wyjeżdżając na wczasy lub po prostu w interesach do Szwecji warto zapoznać ...
Szwecja - Najdziwniejsze hotele świata Najdziwniejsze hotele świata
Turystyka to dziedzina działalności człowieka służąca ...
Szwecja - Gospodarka w Szwecji Gospodarka w Szwecji
Szwecja jest najbogatszym krajem skandynawskim i jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw ...
Szwecja - Historia Szwecji Historia Szwecji
Czternaście tysięcy lat temu obszar dzisiejszej Szwecji przykrywała gruba warstwa lodowa. W miarę ...
Szwecja - Warunki naturalne w Szwecji Warunki naturalne w Szwecji
Szwecja jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ krajów na ...

Sztokholm - komentarze:


Sztokholm komentarz JULA
2013-08-10 23:44:42
NA STATKU SA NAJLEPSZE IMPREZY POLECAM

Sztokholm komentarz Ola i Kuba
2011-11-10 08:25:21
Wspaniały statek, zrobił na nas ogromne wrażenie. Naprawdę warto zobaczyć to cudo. :))

Sztokholm komentarz Ela,Roman, Poznan
2011-09-01 21:15:35
Byliśmy, zwiedzaliśmy, piękne. Szkoda, że nie ma zdjęć z odprawy straży królewskiej. Godne polecenia


Sztokholm - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies